புதிய நூல்

ஆண்டனி ஷடீட்: ஓர் இதழியல் வாழ்க்கை என்ற தலைப்பில் சர்வதேச இதழியலின் ஒப்பற்ற ஆளுமைகளுள் ஒருவரான, என்னுடைய ஆசான் ஆண்டனி ஷடீட்-ஐப் பற்றிய நூல் ஒன்றை இன்று தொடங்கியிருக்கிறேன்.

அவரது வாழ்வையும் பணியையும் அறிமுகப்படுத்தும் நூலாக இது அமையும்.

செப்டம்பர் 26, ஆண்டனியின் பிறந்தநாள் அன்று நூல் வெளியாகும்.

அட்டை வடிவமைப்பு: ஸ்ரீநிவாச கோபாலன்


ஆண்டனி ஷடீட்: ஒரு அறிமுகம்

https://arunprasath.substack.com/p/–c6b

2 Replies to “புதிய நூல்”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s